ชื่อ - นามสกุล :นางอุดมพร เหลืองยวง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ
ที่อยู่ :-
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ