ชื่อ - นามสกุล :นายดุสิต มั่นคง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :- หมู่ - ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
Telephone :-
Email :-