ศุกร์์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

คัดกรองการอ่านการเขียน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 )
ทดสอบคัดกรองการอ่านการเขียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เวลา 09.00 น.- 11.00 น. โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เข้าชม 132  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2564